Dabar žiūrima kategorija: Religija. Dievas

- Bijok Dievo, - tesugebėjo išlementi mama.
- Nusišikt man ant visų dievų. Aš pats esu dievas. Dievas savižudis. — [R.Gavelis "Septyni savižudybės būdai"]

(Įvertinimo dar nėra)
Loading ... Loading ...

Kodėl kai tu kalbiesi su Dievu, tai vadinama malda, o kai Dievas su tavimi - šizofrenija? — [Anonimas]

(Įvertinimo dar nėra)
Loading ... Loading ...

Dievas nenori individualaus pagyrimo: savarankiškai besimeldžiantys gali tapti eretikais. — [V.Karalius]

(Įvertinimo dar nėra)
Loading ... Loading ...

Ilgiausiai gyvena dievai, kurie moka persikvalifikuoti. — [V.Karalius]

(Įvertinimo dar nėra)
Loading ... Loading ...

Dievas neprisimena smulkmenų: jis nežino, kiek dantų sudėjęs krokodilui. — [V.Karalius]

(Įvertinimo dar nėra)
Loading ... Loading ...

Dievas davė mums protą problemoms spręsti. Mes juo dar tas problemas ir sukuriame.

(Įvertinimo dar nėra)
Loading ... Loading ...

Jei Dievas ką nors sukūrė geresnio, tai pasiliko sau. — [Pikaso]

(Įvertinimo dar nėra)
Loading ... Loading ...

Aš manau, kad Dievas, kurdamas žmogų, kažkur pervertino savo sugebėjimus. — [O.Vaildas]

(Įvertinimo dar nėra)
Loading ... Loading ...

Dievas nepajėgė mūsų sukurti tobulais; viskas, ką jis įstengė, tai padaryti mus aklais savo trūkumams. — [Anonimas]

(Įvertinimo dar nėra)
Loading ... Loading ...

Pasaulio pradžia būtų žymiai aiškesnė, jei dievas visų pirma būtų sukūręs operatorių. — [V.Karalius]

(Įvertinimo dar nėra)
Loading ... Loading ...

Kai dievas visuresantis, žmogus patylom daro plyšį. Juk turi kažkur būti ir žmogus! — [V.Karalius]


Loading ... Loading ...

Kas nori dievui paploti per petį, tas negali priklausyti jokiai religijai. — [V.Karalius]

(Įvertinimo dar nėra)
Loading ... Loading ...

Aš visada laikausi žodžio, jeigu bendrauju su žmonėmis, ir ne visada - jeigu bendrauju su Dievu, nes Dievas sugeba atleisti. — [P. de Dorenas]

(Įvertinimo dar nėra)
Loading ... Loading ...

Dievas sukūrė vyrą, o po to nusprendė, kad sugeba daugiau, ir sukūrė moterį.

(Įvertinimo dar nėra)
Loading ... Loading ...

Venk žmogaus, kurio Dievas gyvena danguje. — [Bernardas Šo]

(Įvertinimo dar nėra)
Loading ... Loading ...

Tikėjimas lengvai veda į fanatizmą. Todėl už visas religijas buvo pralieta tiek kraujo. — [E.M.Remarkas]

(Įvertinimo dar nėra)
Loading ... Loading ...

Dievas yra ekstravagantiškas, bet ne piktavalis. — [A.Einšteinas]

(Įvertinimo dar nėra)
Loading ... Loading ...

Ir tuo metu įsijungia įkyri analizė. Aš, aš, aš, aš. Kiti nesvarbūs. Aš visatos centras. Dievas, kuris norėtų, kad egzistuotų dar vyresnis dievas; Dievas, noris tapti vergu, ir tapęs vergu, norėtų būti tik Dievas. — [A.Škėma "Balta drobulė"]

(Įvertinimo dar nėra)
Loading ... Loading ...

Dangus visai neskiria vargšo nuo turtingo, kilnaus nuo prastuolio. — [Mo Ti]

(Įvertinimo dar nėra)
Loading ... Loading ...

Jei Dievas retkarčiais neįsikištų, žmonės žūtų nuo savo kvailumo. — [N.Gogolis]

(Įvertinimo dar nėra)
Loading ... Loading ...