Velykiniai sveikinimai

Sveikiname Jus su Šv. Velykom! Tegul kartu su pavasariu į Jūsų namus ateis ramybė, šiluma, džiaugsmas ir tikėjimas.


Įvertinimas: 1 | Balsų: 1

Loading ... Loading ...
Velykiniai sveikinimai

Ateis Velykų metas ir pievos sužaliuos, išlįs is krūmų elnias ir kiau*ais pamojuos. Su Šv.Velykom!


Įvertinimas: 2 | Balsų: 2

Loading ... Loading ...
Velykiniai sveikinimai

Kad velykų pyragais kvepėtų namai, kad linksmybės ir juokas klegėtu ilgai, kad bičiuliai ir šypsenos būtų šalia, kad širdį sušildytų švenčių šviesa. Su Šv. Velykom!


Įvertinimas: 1 | Balsų: 1

Loading ... Loading ...
Velykiniai sveikinimai

Dovanoju tau margutį, kad saulė šviestų, kad visos bėdos išsilakstytų, vien tik laimė pasiliktų. su Šv. Velykom!


Šis įrašas dar neįvertintas

Loading ... Loading ...
Velykiniai sveikinimai

Pažadinus, kas buvo užmigdyta, Velykų saulė patekėjo rytą, Prikelė žolę, medį, plukės žiedą Ir vis linksmiau per aukštą dangų rieda..


Šis įrašas dar neįvertintas

Loading ... Loading ...
Velykiniai sveikinimai

Vėl dangaus skliautai šviesėja,
Linksmas paukščių čiulbesys.
Te skambus Velykų Aleliuja,
Uždega naujas, šviesias viltis.


Šis įrašas dar neįvertintas

Loading ... Loading ...
Velykiniai sveikinimai

Saulės zuikučių, gražių margučių,
pavasarinio vėjo ir lietaus niekadėjo,
ryto rasos, pavasarinės aušros..
Su Šv. Velykom!


Įvertinimas: 2 | Balsų: 2

Loading ... Loading ...
Velykiniai sveikinimai

Viltis iš naujo bunda, šyla,
Ramybė beldžias į namus.
Velykų šventė jau prabilo
Ir laimina kiekvieną - mus visus..


Įvertinimas: 1 | Balsų: 1

Loading ... Loading ...
Velykiniai sveikinimai

Kai kėlėsi Jėzus gyventi - tai tam,
kad gyventų žmogus,
kad lemtį galetų pakelti,
sunkumams kad būt pakantus.
Su šv.Velykomis!


Įvertinimas: -1 | Balsų: 1

Loading ... Loading ...
Velykiniai sveikinimai

Šventos Velykos mus lanko jau čia,
Gražiausi margučiai stuksena šalia..
Šventos Velykos aplanko visus,
Išsprogę kačiukai džiugina mus.


Šis įrašas dar neįvertintas

Loading ... Loading ...
Velykiniai sveikinimai

Margas margas margučiukas,
Drūtas mielas smailučiukas,
Pokšt per galvą per abu,
Barkšt į kaktą nėr lygių.
Su šv.Velykomis!


Šis įrašas dar neįvertintas

Loading ... Loading ...
Velykiniai sveikinimai

Pirmieji berželiai žaliuoja,
Saulutė gera, lyg mama,
Margiausiais margučiais marguoja
Pavasario šventė linksma.
Su Šv. Velykom!


Šis įrašas dar neįvertintas

Loading ... Loading ...
Velykiniai sveikinimai

Jums noriu palinkėti iš visos širdies,
Kad sieloje gerumo gėlės skleistųs.
Kad jėgos vėl atgimtų su gamta,
Kad šviesią mintį dar geresnę keistų.
Kad duona ir medum kvepėtų Jūs namai,
Kad būtų jie užuovėja saugiausia.
Kad baltas angelas - dangaus pasiuntinys -
Juos saugotų, globotų, neapleistų.
Su Šv. Velykom!


Įvertinimas: 4 | Balsų: 4

Loading ... Loading ...
Velykiniai sveikinimai

Kadagys žaliuoja,
Šviečia saulė skaisčiai,
Lyg auksinės gėlės
Spindi velykaičiai.


Šis įrašas dar neįvertintas

Loading ... Loading ...
Velykiniai sveikinimai

Su saulės spinduliu pirmuoju,
Su džiaugsmo šypsenom veiduos
Velykų rytmetį ankstyvą
Suklupsime šventos maldos,
Kurią kuždės ne lūpos.
Širdys Žodžius švenčiausius atkartos!
Laimingi būkite sulaukę
Prisikėlimo valandos!


Įvertinimas: 3 | Balsų: 3

Loading ... Loading ...
Velykiniai sveikinimai

Šią skaisčią pavasario dieną dovanoju Velykų margutį, dar pridedu kvapą purienų ir neblėstančios meilės truputį!


Įvertinimas: 1 | Balsų: 1

Loading ... Loading ...
Velykiniai sveikinimai

Prisikėlimo rytas - pavasaris žemėj ir sieloj.
Atverkim savo širdį tyram džiaugsmui.
Trims gražiems žodžiams - Tikėjimui, Vilčiai, Meilei.
Sveikinu tave su šv.Velykom!


Įvertinimas: 1 | Balsų: 1

Loading ... Loading ...
Velykiniai sveikinimai

Gaivi, lyg pavasario vėjas,
Alsuojanti meilės dvasia,
Šviesiausioji šventė artėja
Pasveikinkim ją mintyse,
Sudėkim į maldą karščiausią
Plakimą kiekvieno širdies,
Su Jėzum kartu prisikelkim,
Ir sielas palaima užlies..
Su Šv. Velykom!


Įvertinimas: 1 | Balsų: 1

Loading ... Loading ...
Velykiniai sveikinimai

Saulė šviečia, gamta bunda,
tai Velykos atidunda.
Lai jos atneša daug laimės, maišą pinigų ir meilės.
Su šv.Velykom!


Šis įrašas dar neįvertintas

Loading ... Loading ...
Velykiniai sveikinimai

Linkiu, kad šv. Velykų dieną skambantys varpai
ir džiaugsmo giesmės suteiktų šviesių vilčių,
o į tavo namus atneštų santarvę ir gerumą:
Pabuskime visi, prikelkim sielas, Vien meilei,
laimei būkim atviri - Paspauskime rankas,
užmirškim gėlą.


Įvertinimas: 1 | Balsų: 1

Loading ... Loading ...
Puslapis 2 iš 5«12345»