Dabar žiūrima kategorija: Meilės žodžiai
Meilės žodžiai

Tulpės gražiai žydi..
Rožės dar gražiau..
Draugai tave myli..
O aš dar labiau..


Šis įrašas dar neįvertintas

Loading ... Loading ...
Meilės žodžiai

Jeigu myli tik dėl grožio,
Tai geriau mylėki ožį.
Ožys turi du ragus
Ir yra labai gražus.


Šis įrašas dar neįvertintas

Loading ... Loading ...
Meilės žodžiai

Mylėk tą, kuris myli,
Nežiūrėk, ar veidas gražus.
Gražiame veide rasi gėlę,
Bet širdy tik gylius..


Šis įrašas dar neįvertintas

Loading ... Loading ...
Meilės žodžiai

Nepalik, prašau, manęs,
Tik dabar aš suprantu,
Jog pasauly be Tavęs
Man bus liūdna ir nyku!!


Šis įrašas dar neįvertintas

Loading ... Loading ...
Meilės žodžiai

Tyli naktis,laisva mintis
Sparnais svajonės ateis
Gyvenk linksmai,mylėk karštai
Ir viskas bus OKEY..


Šis įrašas dar neįvertintas

Loading ... Loading ...
Meilės žodžiai

Meilė buvo, meilė bus.
Meilė varo į kapus,
O kapuos ir vėl blogai,
Reik gyventi atskirai..


Šis įrašas dar neįvertintas

Loading ... Loading ...
Meilės žodžiai

Mylėti ar kentėti?
- Ką pasirinkti, jei tai tas pats?
Džiaugtis ar liūdėti?
- Juk po didelio džiaugsmo vis tiek ateina liūdnų akimirkų..
Branginti ar nevertinti?
- Juk vis tiek tai ką labiausiai brangini tavęs nevertina..
Pasikliauti ar išduoti?
- Juk tas kuo pasikliauji būtinai tave išduos..
Užjausti ar įžeisti?
- Tą kurį užjauti,- kada nors tave įžeis..
Padėti ar kliūdyti?
- Tas kam labiausiai stengiesi padėti, tau sukliudys..

KIEK daug klausimų į kuriuos nežinome atsakymų.. kaip elgtis kai šidis tyli ir jų nepasako..


Šis įrašas dar neįvertintas

Loading ... Loading ...
Meilės žodžiai

Aš tave myliu, kai šviečia saulė..
Aš tave myliu, kai nematau žvaigždžių
Ir nesvarbu, kad mes ne kartu
Aš tai jaučiu,
Ir man to gana.. :*


Šis įrašas dar neįvertintas

Loading ... Loading ...
Meilės žodžiai

Tu man sakai jog mirštam, o aš sakau jog dar jaučiu.. Tu man sakai jog šąla pirštai, o aš sakau natūralu.. Tu man sakai jog tylim, o aš sakau jog dar rėkiu ir darsyk baisiai nusivylęs tu išskrendi į šviesą sidabro keliu..


Šis įrašas dar neįvertintas

Loading ... Loading ...
Meilės žodžiai

Nemylėk kaimyno,
Rinkis iš toliau -
Tolimesnė meilė
Šimtą kart geriau!


Šis įrašas dar neįvertintas

Loading ... Loading ...
Meilės žodžiai

Mes bėgame, mes klumpame..
Gyvenimas bjaurus!
O kai mirtis mums į akis pažiūri
Visas jėgas sukaupę sušunkame:
-Mirtie palauk! Gyvenimas gražus!


Šis įrašas dar neįvertintas

Loading ... Loading ...
Meilės žodžiai

Kartais noriu pabėgti mintimis pas tave.. kartais noriu tyliai, bet kad visas pasaulis išgirstų pasakyti - MYLIU TAVE.. kartais noriu išgirsti tave.. bet visada noriu, kad amžinai būtum šalia.. gaila.. bet ko taip trokštu niekada daugiau to nebus!.. bet žinok tik vieną, kad nerealiai MYLIU TAVE! :*


Šis įrašas dar neįvertintas

Loading ... Loading ...
Meilės žodžiai

Aš juk šalia!.. Visai šalia.. tyliai plasnoju viduj, aplink tave.. o tu pagauk mane! Kai apkabinsi, aš būsiu tavo visada.. jei pasiklysiu, žinau, kur skristi, man parodys tavo spindinčios akys.. tu būk manimi, as būsiu tavimi, o lietų dalinkim per pusę! ..dabar patylėkim. Širdies plakime aš noriu išgirsti ką ten slepi.. o visos baimės savaime išnyks.. tu tik leisk man pajaust.. KĄ TU JAUTI..


Šis įrašas dar neįvertintas

Loading ... Loading ...
Meilės žodžiai

Gražios naktys ir žvaigždėtas dangus,
Tavo šiluma gaubianti mane.
Apkabink stipriai ir nebėk nuo manęs
Juk nieko brangesnio man už tave nėra.


Šis įrašas dar neįvertintas

Loading ... Loading ...
Meilės žodžiai

Tamsu tamsu aplink mane..
Į glėby nakties aš einu..
Nors šalta, nors lyja einu..
Einu pas Tave.. Aš tikiu..

Tikiu, kad surasiu Tave..
Tikiu, kad priimsi mane..
Nepyk dariau daug klaidų..
Nepyk, aš sugįžtu..

Priimk mane tokią, kokia aš esu..
Juk pasauly nėra tobulų..
Aš sušalus sulijus einu..
Einu pas Tave.. Aš tikiu..

Tikiu, kad surasiu Tave..
Tikiu, kad priimsi mane..
Nepyk dariau daug klaidų..
Nepyk, aš sugįžtu.. ;(


Šis įrašas dar neįvertintas

Loading ... Loading ...
Meilės žodžiai

Gyvenimas pilnas šviesos, garsų, spalvų ir emocijų, bet ne vienas iš jų niekada taip giliai neįstrigs mano širdyje, kaip tavo žvilgsnis į manas akis, tavo šypsena tik man, tavo balsas šaukiantis mano vardą ir tavo lūpos liečiančios manąsias.. Myliu Tave!


Šis įrašas dar neįvertintas

Loading ... Loading ...
Meilės žodžiai

Grįžk atgal aš pasiilgau..
Tavo kūno, ir melsvų akių…
Tyro juoko, pilno meilės žvilgsnio
Ir švelnių kaip vėjas bučinių..


Šis įrašas dar neįvertintas

Loading ... Loading ...
Meilės žodžiai

259. Ateik, kai aš tave pakviesiu..
Ateik, kai aš viena tamsoj liūdėsiu..
Priglausk mane šiltam gleby..
Ir niekad nepaleisk..

Sėdėdama po dangumi žvaigždėtu..
Girdžiu žingsnius artėjant prie manęs..
Ir išgirstu iš Tavo lūpų..
Myliu Tave labai karštai..

Lie žodžiai lyg melodija skambi..
Suvirpina širdies stygas..
Ir nuneša mane kažkur toli..
Kur norečiau likt tik su Tavim..

Bet viskas iš po kojų man staiga išslysta..
Ir nebėra nakties ir paslaptis..
Nebegirdžiu nei Tavo žingsnių..
Nei žodžių sakančių myliu..

Nebeliko visko ką turėjau..
Nieko, nieko ką jaučiau aš Tau..
Liko tik prisiminimas mano sapno..
Sapno iš kurio aš pabudau..


Šis įrašas dar neįvertintas

Loading ... Loading ...
Meilės žodžiai

Leisk tylėti - nieko neklausk,
Leisk žiūrėti - neužsimerk,
Leisk bučiuoti - atsakyk tuo pačiu..
Leisk mylėti - nepaleisk niekada!


Šis įrašas dar neįvertintas

Loading ... Loading ...
Meilės žodžiai

Norėčiau matyti tavo akis, norėčiau girdėti tavo švelnius žodžius, norečiau jausti tavo švelnias rankas, norėčiau būti amžinai tavo glėby!


Šis įrašas dar neįvertintas

Loading ... Loading ...
Puslapis 7 iš 14«1234567891011121314»