Naujametiniai sveikinimai

Naujieji - tai pradžia
Tad lai būna jie Jums
laimingi, džiaugsmingi…,
Nešantys sėkmę gyvenimo kėly
Ir begalinį džiaugsmą pilkoje kasdienybėje.


Loading ... Loading ...
Atsiuntė: Danutė
Naujametiniai sveikinimai

Pačių laimingiausių,
Pačių džiaugsmingiausių,
Pačių nuostabiausių
Naujųjų 20XX metų
Jums linki…

(Įvertinimo dar nėra)
Loading ... Loading ...
Naujametiniai sveikinimai

Baltos snaigės jau ant žemės krinta,
Skrieja vėjas linksmai per laukus,
Jau nuėjo tiem etai pasenę
Su Naujaisiais sveikinam Jus!

(Įvertinimo dar nėra)
Loading ... Loading ...
Naujametiniai sveikinimai

Jei kiekviena krintanti snaigė būtų laiminga,
Kiek daug laimės galėčiau palinkėti Jums,
Bet jos ištirptų.
Tad Naujųjų metų proga linkim Jums
Niekada neištirpstančios laimės.

(Įvertinimo dar nėra)
Loading ... Loading ...
Naujametiniai sveikinimai

Naujieji - tai pradžia
Tad lai būna jie Jums
laimingi, džiaugsmingi…,
Nešantys sėkmę gyvenimo kėly
Ir begalinį džiaugsmą pilkoje kasdienybėje.


Loading ... Loading ...
Naujametiniai sveikinimai

Nebėr senųjų metų,
Nebėr senos dainos…
Tikimės, kad šie 20XX
Naujieji metai
Jums daug džiaugsmo dovanos.

(Įvertinimo dar nėra)
Loading ... Loading ...
Naujametiniai sveikinimai

Paliki gruodą,
Sielvartą ir skausmą,
Užmirški, jei kartais teko ir liūdėt.
Bestovint ant Naujųjų metų slenksčio,
Laimės noriu palinkėti.

(Įvertinimo dar nėra)
Loading ... Loading ...
Naujametiniai sveikinimai

Linksmų, gerų draugų būry
Linkiu sutikt Naujus metus,
Pakelti taurę už visus:
Už meilę, laimę ir draugus.


Loading ... Loading ...
Naujametiniai sveikinimai

Lai šią Naujųjų 20XX metų naktį
Jūsų iškeltoje šampano taurėje
Būna lašelis džiaugsmo, lašelis skausmo,
Lašelis laimės, lašelis kasdienybės…


Loading ... Loading ...
Naujametiniai sveikinimai

Užgimęs kūdikėlis ir Naujieji Metai
Tegu atneša į Jūsų namus
Džiaugsmą, gėrį, sveikatą
Ir viltį rytojaus aušra!

(Įvertinimo dar nėra)
Loading ... Loading ...
Naujametiniai sveikinimai

Slenka metai lyg paukščiai sparnuoti
Žysta laime tartum sapne
Štai jau baigėsi metai senieji
Su Naujaisiais leisk pasveikint tave.


Loading ... Loading ...
Naujametiniai sveikinimai

Tyli naktis, mėnulis šviečia
Žvaigždutės mirga danguje
Jau netoli Naujieji metai
Su jais aš sveikinu Tave.


Loading ... Loading ...
Naujametiniai sveikinimai

Tegu 20XX metai būna
Kaip daina
Kurioje negirdėti
Lūdesio akordų.

(Įvertinimo dar nėra)
Loading ... Loading ...
Naujametiniai sveikinimai

Aš norėčiau paspausti tau ranką
Ir pečius apkabinti tvirtai
Ir su metais Naujaisiais pasveikint
Taip kaip sveikina draugą draugai.

(Įvertinimo dar nėra)
Loading ... Loading ...
Naujametiniai sveikinimai

Baltos snaigės sukasi verpete
Krenta žemėn, leidžias ant šakų
Tegul neša tau Naujieji Metai
daug gražių, laimingų valandų.

(Įvertinimo dar nėra)
Loading ... Loading ...
Naujametiniai sveikinimai

Krinta snaigės baltutės lyg pūkas
Kloja žemę baltais patalais
Štai jau baigėsi metai senieji
Miela drauge, Su Naujais.

(Įvertinimo dar nėra)
Loading ... Loading ...
Naujametiniai sveikinimai

Svajingo valso sūkury
Linkiu sutikti Naujus metus
Pakelki taurę už senus
Už laimę, meilę ir draugus.

(Įvertinimo dar nėra)
Loading ... Loading ...
Naujametiniai sveikinimai

Vidurnakčio tyloj
Laukai sustingo
Apsupo žvaigždės grįžulo ratus
Su Naujais metais su nauja laime
Sveikinu aš Jus.

(Įvertinimo dar nėra)
Loading ... Loading ...
Naujametiniai sveikinimai

Tegul snaigės šoka valsą
Naujųjų metų sūkury
Tegul lydi tave laimė
Akmenuotame kely.

(Įvertinimo dar nėra)
Loading ... Loading ...
Naujametiniai sveikinimai

Dūžta taurės
Liejasi alus
Su Naujaisiais metais
Sveikinu aš Jus.

(Įvertinimo dar nėra)
Loading ... Loading ...