Kalėdų senis žvejo batais, o rogės jo - guminiais ratais, sušlapęs dovanų maišelis, o senis girtas kaip paršelis.. Nes kiaulės metai jau arti, kad tik nekiaulintų kiti.. Su besibeldžiančiais Naujaisiais metais!


Šis įrašas dar neįvertintas

Loading ... Loading ...

Prabėgo metai nejučiom.
Jau beldžias į duris Nauji.
Jums palinkėsiu laimės,
Džiaugsmo Naujųjų metų sūkury.


Šis įrašas dar neįvertintas

Loading ... Loading ...

Nebėr senųjų metų,
Kaip ir senos dainos.
Tegul Naujieji metai
Vien laimę dovanos.


Šis įrašas dar neįvertintas

Loading ... Loading ...

Jau rodyklė prie 12 slenka.
Visa žemė skendi džiaugsme.
Štai jau baigiasi metai senieji,
Su Naujais leisk pasveikinti Tave!


Šis įrašas dar neįvertintas

Loading ... Loading ...

Naujieji beldžias į duris
Senieji tuoj atidarys.
Ta proga noriu palinkėt
Daug laimės, niekad neliūdėt!


Šis įrašas dar neįvertintas

Loading ... Loading ...

Užtenka žodžių - te jausmai
Taures pripildo,
Kaip krištolas, kaip snaigė
Savo tyrumu.
Te Jūs troškimai, svajos,
Siekiai išsipildo!
Te židinys sušildo, kai sunku.


Šis įrašas dar neįvertintas

Loading ... Loading ...

Lai skamba putojančios taurės
Šampanas liejas per kraštus,
Lai širdis pajunta artėjančius
Naujuosius Metus!


Šis įrašas dar neįvertintas

Loading ... Loading ...

Bėga laikas tartum vėjas
Lyg ta upė su ledais.
Štai ir metai praskubėjo
Leisk pasveikint su Naujais!


Šis įrašas dar neįvertintas

Loading ... Loading ...

Kai bokšto dūžiai nuskambės
Viršum šventosios neramių verpetų
Tada aš palinkėsiu Tau
Linksmų Naujųjų Metų!


Šis įrašas dar neįvertintas

Loading ... Loading ...

Naktis..
Tyliai krenta sidabro žvaigždės,
Tyla nuostabi ir gaivi.
Linguoja snieguotos eglių šakutės,
Ir skamba: jau metai Nauji!


Šis įrašas dar neįvertintas

Loading ... Loading ...