Religija. Dievas

- Bijok Dievo, - tesugebėjo išlementi mama.
- Nusišikt man ant visų dievų. Aš pats esu dievas. Dievas savižudis. — [R.Gavelis "Septyni savižudybės būdai"]

(Įvertinimo dar nėra)
Loading ... Loading ...
Religija. Dievas

Kodėl kai tu kalbiesi su Dievu, tai vadinama malda, o kai Dievas su tavimi - šizofrenija? — [Anonimas]

(Įvertinimo dar nėra)
Loading ... Loading ...
Religija. Dievas

Dievas nenori individualaus pagyrimo: savarankiškai besimeldžiantys gali tapti eretikais. — [V.Karalius]

(Įvertinimo dar nėra)
Loading ... Loading ...
Religija. Dievas

Ilgiausiai gyvena dievai, kurie moka persikvalifikuoti. — [V.Karalius]

(Įvertinimo dar nėra)
Loading ... Loading ...
Religija. Dievas

Dievas neprisimena smulkmenų: jis nežino, kiek dantų sudėjęs krokodilui. — [V.Karalius]

(Įvertinimo dar nėra)
Loading ... Loading ...
Religija. Dievas

Dievas davė mums protą problemoms spręsti. Mes juo dar tas problemas ir sukuriame.

(Įvertinimo dar nėra)
Loading ... Loading ...
Religija. Dievas

Jei Dievas ką nors sukūrė geresnio, tai pasiliko sau. — [Pikaso]

(Įvertinimo dar nėra)
Loading ... Loading ...
Religija. Dievas

Aš manau, kad Dievas, kurdamas žmogų, kažkur pervertino savo sugebėjimus. — [O.Vaildas]

(Įvertinimo dar nėra)
Loading ... Loading ...
Religija. Dievas

Dievas nepajėgė mūsų sukurti tobulais; viskas, ką jis įstengė, tai padaryti mus aklais savo trūkumams. — [Anonimas]

(Įvertinimo dar nėra)
Loading ... Loading ...
Religija. Dievas

Pasaulio pradžia būtų žymiai aiškesnė, jei dievas visų pirma būtų sukūręs operatorių. — [V.Karalius]

(Įvertinimo dar nėra)
Loading ... Loading ...
Religija. Dievas

Kai dievas visuresantis, žmogus patylom daro plyšį. Juk turi kažkur būti ir žmogus! — [V.Karalius]


Loading ... Loading ...
Religija. Dievas

Kas nori dievui paploti per petį, tas negali priklausyti jokiai religijai. — [V.Karalius]

(Įvertinimo dar nėra)
Loading ... Loading ...
Religija. Dievas

Aš visada laikausi žodžio, jeigu bendrauju su žmonėmis, ir ne visada - jeigu bendrauju su Dievu, nes Dievas sugeba atleisti. — [P. de Dorenas]

(Įvertinimo dar nėra)
Loading ... Loading ...
Religija. Dievas

Dievas sukūrė vyrą, o po to nusprendė, kad sugeba daugiau, ir sukūrė moterį.

(Įvertinimo dar nėra)
Loading ... Loading ...
Religija. Dievas

Venk žmogaus, kurio Dievas gyvena danguje. — [Bernardas Šo]

(Įvertinimo dar nėra)
Loading ... Loading ...
Religija. Dievas

Tikėjimas lengvai veda į fanatizmą. Todėl už visas religijas buvo pralieta tiek kraujo. — [E.M.Remarkas]

(Įvertinimo dar nėra)
Loading ... Loading ...
Religija. Dievas

Dievas yra ekstravagantiškas, bet ne piktavalis. — [A.Einšteinas]

(Įvertinimo dar nėra)
Loading ... Loading ...
Religija. Dievas

Ir tuo metu įsijungia įkyri analizė. Aš, aš, aš, aš. Kiti nesvarbūs. Aš visatos centras. Dievas, kuris norėtų, kad egzistuotų dar vyresnis dievas; Dievas, noris tapti vergu, ir tapęs vergu, norėtų būti tik Dievas. — [A.Škėma "Balta drobulė"]

(Įvertinimo dar nėra)
Loading ... Loading ...
Religija. Dievas

Dangus visai neskiria vargšo nuo turtingo, kilnaus nuo prastuolio. — [Mo Ti]

(Įvertinimo dar nėra)
Loading ... Loading ...
Religija. Dievas

Jei Dievas retkarčiais neįsikištų, žmonės žūtų nuo savo kvailumo. — [N.Gogolis]

(Įvertinimo dar nėra)
Loading ... Loading ...